Family Saturniidae ヤママユガ科

Subfamily Agliinae エゾヨツメ亜科

[3000] Aglia japonica Leech, [1889] エゾヨツメ
subsp. japonica japonica Leech, [1889] エゾヨツメ [北海道亜種]
subsp. japonica microtau Inoue, 1958 エゾヨツメ [本州以南亜種]