Family Geometridae シャクガ科

Subfamily Oenochrominae フトシャク亜科

[2161] Sarcinodes mongaku Marumo, 1920 ハスオビトガリシャク
[2162] Sarcinodes yaeyamana Inoue, 1976 ムラサキトガリシャク